Letní novinky | Summer News

09.08.2012 10:13

Léto je v plném proudu, doufám, že si všichni užíváte krásných letních dnů!

 

Chtěli bychom poděkovat všem návštěvníkům našich stránek, těší nás, že se stránky líbí a navštěvuje je čím dál víc a víc milovníků bostonků.

Děkujeme za Vaši přízeň a na oslavu pokořené magické 1000 měsíčně ( přes 1000 návštěv za červenec :) ) přidáváme novou cestovatelskou rubriku  "Psí výletník".

Doufáme, že se výletník bude líbit, postupně budeme doplňovat další zajímavá místa, která jsme navštívili  a pokusíme se přiblížit jejich "dog friendly" faktor.

 

Naši nejmladší sourozenci "F" z chs Kari-Přílepy již všichni mají své nové páníčky a postupně se rozutíkají do nových rodin.

Přejeme jim i jejich páníčkům mnoho společných krásných chvil a doufáme, že se s nimi brzy shledáme na dalším "rodinném" srazu, a to i přesto, že se rozběhli nejen po Čechách, ale i po Evropě (Rakousko,Maďarsko,Slovensko).

Speciální pozdravení posíláme touto cestou malému Foxíkovi, kterému bude v jeho novém domově dělat společnost starší  "brácha"  Monty (Cyril Kari-Přílepy)!

 

Rádi bychom také pogratulovali k výstavním úspěchům "E" Kari-Přílepy na klubové výstavě  1.YTK v Lysé nad Labem  2.6., kde byli velmi úspěšní:

psi dorost:   Elvis (Nick) VN1, Eddie Jazz VN2   -  feny dorost: Elba (Elí) VN1, Ebony VN3

Nakonec posíláme ještě velkou gratulaci C´Harlieho bostončí lásce Cherrince a její handlerce Marcelce.

Holky na národní výstavě v Ml. Boleslavi 15.7. dosáhly krásného  výsledku:

Cherry z Kamenné ulice V1,CAC,CAC CMKU, Národní vítěz   rozhodčí R. Grzegorz (PL)  + 2. místo v Junior Handligu    :)!

 

Zuzka & C´Harlie

 

 

SUMMER NEWS

I hope you all have a beautiful summer days!
 

We would like to thank all visitors to our site, we are pleased that the site is popular and becoming more and more fans.
Thank you for your support and to celebrate the magic 1000 (over 1000 visits in July) adding a new
traveler's section "Dog voyager".
We hope you will enjoy it, we´ll add other interesting places that we visited and try to describe their "dog friendly" factor :)

Our youngest siblings "F" from the kennel-Kari Přílepy all already have their new owners and go to new families.
We wish them and their owners shared many wonderful moments and hope to meet again with them soon at "family kennel reunion", (even though it they aren´t only  in Bohemia but also in other countries in Europe - Austria, Hungary, Slovakia).
This way I send Special greetings to small Fox, he´ll share new home with older "brother" Monty (Cyril Kari-Prilepy)!

We´d like to congratulate to the show results "E" Kari-Prilepy on Club Show 1.YTK in Lysa nad Labem 6thJune, they received nice placements:
Puppy males: Elvis (aka Nick) VP1, Eddie Jazz VP2   | Puppy females:  Elba (aka Eli) VP1, Ebony VP3

Finally, we send a big congrats to Cherry (C´Harlies big bt love )& her handler Marcelka.
Girls at the National show in Ml Boleslav (CAC) 15th July get great results:
Cherry z Kamenné ulice-  Exc1, CAC, CAC CMKU, National Winner    judge: Grzegorz R. (PL)    + 2nd place in Junior Handling competition (all breeds)   :)!

 

Zuzka & C´Harlie