C'HARLIE Výstavy / Shows

Datum / Date Výstava / Show Třída / Class Ocenění / Placement Rozhodčí/Judge
3.4.2010 Pojizerská krajská výstava štěňat VN1 L.Jančík
2.5.2010 MV Praha /CACIB/ štěňat VN1 M.Václavík
5.6.2010 Klubová výstava 1BTK- Klatovy dorost VN1, Nejlepší dorost R.First (PL)
11.6.2010 Oblastní výstava Praha-Kunratice dorost VN1 J.Němec
29.8.2010 MV Mladá Boleslav /CACIB/ mladých V1 Z.Jílková
10.10.2010 MV České Budějovice /CACIB/ mladých V1, CAJC, BOJ Z.Brotánková
27.11.2010 Speciální výstava BT 2010 -Nižbor mladých V2 J.Beradze (GR)
24.4.2011 MV České Budějovice /CACIB/ mezitřída V1, CAC, CACIB B.Ovesná
21.5.2011 NV  Litoměřice /CAC/ mezitřída V1 L.Jančík
15.7.2011 Klubová výstava 1BTK mezitřída V1, CAC R.Kubeš
13.8.2011 Krajská výstava - Kladno mezitřída V1, Vítěz třídy A.Mudra
14.8.2011 udělen titul   Junior Champion 1.BTK  
3.9.2011 Krajská výstava - Rybníky mezitřída V1, Vítěz třídy A.Košťálová
9.10.2011 MV České Budějovice /CACIB/ otevřená V2, res.CAC O.Dolejšová
12.11.2011 Klubová výstava 1BTK - Nižbor otevřená V2, res.CAC A.Mudra
28.4.2012 Pojizerská krajská výstava otevřená V1, VT, Krajský vítěz B.Ovesná
1.5.2012 Klubová výstava 1BTK- Zbraslav otevřená V2, res. CAC B.Ovesná

1.9.2012

DogShow Rybníky, krajská otevřená V1,VT, Krajský vítěz L.Ubrová
1.6.2013 Oblastní výstava Praha-Kunratice otevřená V1,VT, Oblastní vítěz B.Ovesná
31.8.2013 DogShow Džbán (Rybníky) otevřená V1, VT, Krajský vítěz L.Ubrová
29.9.2013 Krajská výstava "Rychety" Praha otevřená V1, VT, Krajský vítěz J.Němec
12.10.2013 Oblastní výstava Džbán otevřená V1 M.Václavík
27.10.2013 udělen titul   CLUB CHAMPION 1.BTK  

 

VN - Velmi nadějný - Very Promising

Nejlepší dorost - Best Puppy

V - Výborný -  Excellent

BOJ - Nejlepší mladý plemene - Best of Juniors

CAJC - Čekatel Junior Championa  - Cetificat d´Aptitude au Junior Championat

VT - Vítěz třídy -  Winner of Class

OV - Oblastní vítěz - Regional Winner

KV - Krajský vítěz - Regional Winner

CAC - Čekatel Championa - Certificat d´Aptitude au Championat

res. CAC - Rezervní čekatelství Championa - Reserve Certificat d´Aptitude au Championat

CACIB - Čekatelství Interchampiona - Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté

 

----------------------------------------------------------------------

DRUHY VÝSTAV / SHOWS:

Krajská, Oblastní  výstava - Regional Show

přístupné pro všechna plemena uvedená v propozicích, organizovány dle územního rozdělení repuliky.  Open to all breeds mentioned in the show propositions.

Tituly /titles: 

Vítěz třídy / Winner of class

-může být udělen jedincům, kteří získali ocenění Výborný 1 (ve třídě mladých, meziřídě, otevřené, pracovní, vítězů, veteránů)

-may be awarded to the dog who have gained Excellent 1 (in classes: junior, intermediate, open, work, winner, veteran)

Krajský ,Oblastní  vítěz / Regional Winner 

- může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd

- may be awarded to the best male and female winners of the classes competition

 

Klubová výstava - Club Show  (CAJC, CAC)

výstava pořádaná chovatelským klubem sdružujícím plemeno,  pořádány 2x ročně  (1x bez titulu KV, 1x s titulem KV) . Organized by KennelClub associating breed, held 2times a year (1x without title CW, 1xaward title CW).

Tituly udělované jen na klubové výstavě /titles:

CAJC, CAC  - podle regulí ČMKU/FCI

Klubový vítěz / Club Winner

- podmínky pro udělení titulu KV jsou v kompetenci pořádajícího klubu (uveřejněny v propozicích)

- conditions of awarding CW are the responsibility of the host club (published in show propositions)

 

Speciální výstava - Specialty Show

přístupná pro všechny jedince příslušného plemene splňující příslušné podmínky - pořádána pouze 1x ročně.                                                                for all dogs of the breed fulfilling the conditions - once a year

Tituly / titles:

CAJC, CAC  - podle regulí ČMKU/FCI

Vítěz speciální výstavy / Specialty Show Winner

- může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Výborný 1-CAC

- may be awarded to the best male and female of Excellent 1 -CAC

 

NV - Národní výstava - National Show

přístupná pro všechna plemena - for all dogs of the breed

Tituly / titles:

CAJC, CAC, CAC ČMKU  - podle regulí ČMKU/FCI

Národní vítěz / National Winner

- může být udělen nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence Výborný 1-CAC

- may be awarded to the best male or female  of Excellent1 - CAC

 

MV - Mezinárodní výstava - International Show (CAJC,CAC,CAC CMKU, CACIB)

přístupná pro všechna plemena - for all dogs of the breed

Tituly / titles:

CAJC, CAC, CAC ČMKU, CACIB  - podle regulí ČMKU/FCI

 

 

TŘÍDY / CLASSES:

Štěňat - Baby class

Dorostu - Puppy Class

Mladých - Junior Class

Mezitřída - Intermediate class

Otevřená - Open Class

Vítězů - Winner Class

Šampiónů - Champion Class

Veteránů - Veteran Class